Arbetsprocess

På Design By My Eye anpassar vi oss efter era unika behov och önskemål. Hur långt in i processen vi är med och hjälper till bestämmer ni!

Fas 1 – Design

Vid fas 1 med Design By My Eye erhåller ni som kund eventuella ritningar, exakta material- och produktval samt en detaljerad inköpslista på det som presenterats. Sedan driver ni på egen hand själva genomförandet av den förändring som till slut leder till det mål ni önskar uppnå.

  • Digitala Ritningar

  • Material- och Produktvalval

  • Detaljerad Inköpslista

580x388_construction_helmet

Fas 2 – Byggnation

Vid fas 2 med Design By My Eye erbjuds ni som kund även projektledning och genomförande av den renovering eller förändring ni önskar uppnå. Detta gör att ni enbart behöver kontakt med Design By My Eye för att få arbetet utfört och avslutat enligt överenskommen tid, vilket sparar dyrbar tid och energi.

  • Digitala Ritningar

  • Material- och Produktval

  • Detaljerad Inköpslista

  • Projektledning

  • Genomförande av Förändringar

Första steget är ett kostnadsfritt och förutsättningslöst möte på plats hos er för att träffas och skapa en bild av vad som kan tänkas genomföras. Mötet utgår helt ifrån era funderingar och önskemål. Vi diskuterar fram ett upplägg som passar just er och ni erhåller sedan en specificerad offert.

Det som mötet mynnar ut i kommer här att specificeras mer noggrant. Design By My Eye arbetar med fasta priser, vilket ger trygghet då det inte blir ändringar i kostnadsförslaget längre fram (förutom eventuella överenskomna tillägg).

Känns offerten rätt för er går vi härifrån vidare och skapandet börjar!

Efter offertacceptans bokas ett möte (detta beroende på projektets storlek) för mer detaljerad genomgång av önskemål, budget, uppmätning samt fotografering. Då era tankar och funderingar är viktiga finns det utrymme, under projektets gång, att diskutera olika idéer som dyker upp. Tillsammans kan vi skapa det ni efterfrågar. Design By My Eye sätter stort värde på kundnöjdhet!

Vid ett möte på plats hemma hos er/på kontoret presenteras de eventuella ritningar som gjorts enligt önskemål. Ni får även en presentation av de material- och sakvaror som valts ut, som i sig ger det där lilla extra. Vid interiör design medtages fysiska prover som då upplevs i sin rätta miljö!

Det medföljer en detaljerad inköpslista med produkt, inköpsställe och prisuppgift. Självklart kan vi göra alla inköp åt er och ni får då ta del av våra rabatter från våra leverantörer!

about_1aEfter att presentationen har ägt rum är det under de följande 10 arbetsdagarna möjligt att göra kostnadsfria ändringar via telefon samt mail, exempelvis gällande placering och materialval. Det viktiga är att ni som kund känner er nöjda!

När den presentation som gjorts, inklusive önskade kostnadsfria ändringar, känns trygg och klar så erbjuds ett kostnadsfritt byggmöte på plats. Design By My Eye samarbetar med skickliga och certifierade hantverkare som återkommer med offert inom 14 dagar. Då inköpen går via Design By My Eye har ni möjlighet att ta del av leverantörernas rabatterade priser.

Design By My Eye sköter hela projektet från början till avtalat avslut. Allt material köps in i rätt mängd och i rätt tid samt ansvarar för att hantverkarna är på plats för att kunna ta emot leveranserna. Som kund kan ni slappna av och se fram emot ett projekt som sköter sig självt!

Projektledarens roll blir en länk mellan er och hantverkarna. Ni har då endast en kontaktperson som tar det fulla ansvaret för renoveringen.

Har vi projektlett er renovering? Då avslutar vi med en gemensam utvärdering där ni ger oss feedback eftersom vårt mål är att ha nöjda och återkommande kunder.